Start

GZ LZS Dobra najlepsze na Pomorzu Zachodnim

LZS

GZ LZS Dobra wyróżniono jako najlepsze Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w województwie zachodniopomorskim. Pamiątkowy puchar odebrał Przewodniczący GZ LZS w Dobrej Cezary Magda.

W sobotę, 15 czerwca 2024 r. w Ińsku odbył się zjazd delegatów Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Podczas zjazdu podsumowano minioną kadencję i wybrano nowe władza na lata 2024-2028. Prezesem społecznym został Poseł na Sejm RP dr Jarosław Rzepa, wiceprezesem wykonawczym Tomasz Paciejewski, a wiceprezesem ds. finansowych Wiktor Misiak. Wiceprezesami społecznymi zostali Krzysztof Bagiński oraz Wojciech Długoborski, sekretarzem ZZ LZS Małgorzata Piotrowska, skarbnikiem Arkadiusz Rozwód, a członkami zarządu Tomasz Kulinicz i Stanisław Kopeć.

Cały zarząd wchodzi w skład 19-osobowej Rady Wojewódzkiej ZZ LZS. Podczas wyborów wytypowano także delegatów na Zjazd Krajowy LZS oraz wybrano 7-osobową Wojewódzką Komisję Rewizyjną.

Podczas zjazdu Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Dobrej otrzymało wyróżnienie za całokształt pracy i znakomite wyniki sportowe w latach 2014-2024. Puchar z rąk prezesa dr Jarosława Rzepy i wiceprezesa Tomasza Paciejewskiego odebrał Przewodniczący GZ LZS w Dobrej Cezary Magda.

"Dziękuję za tak wielkie wyróżnienie. Chciałbym też podziękować przedstawicielom Gminy Dobra, wszystkim naszym sponsorom oraz partnerom, działaczom, zawodnikom i sympatykom GZ LZS w Dobrej za pomoc i wsparcie w trakcie realizacji naszych zadań" - mówi Cezary Magda.

  • lzs01
  • lzs02
  • lzs03
  • lzs05
  • lzs06
  • lzs07
  • lzs08
  • lzs09
Kategoria: