Walne zebranie GZ LZS w Dobrej

LZS

W sobotę, 17 września odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów GZ LZS w Dobrej. Tematem zebrania było przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz zatwierdzenie bilansu za 2021 rok.

W zebraniu sprawozdawczym podsumowującym działalność GZ LZS w Dobrej w 2021 rok oraz w pierwszym półroczu 2022 r. wzięli udział delegaci wszystkich kół LZS w gminie Dobra, Zarząd GZL LZS oraz członkowie Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący GZ LZS DOBRA Andrzej Grochowski.

"Pomimo panującej pandemii zorganizowaliśmy 79 imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz 141 zajęć sportowych na Orliku, nordic-walking "Aktywny Senior", biegi przełajowe, a także morsowanie. Staraliśmy się przy realizacji imprez uwzględniać potrzeby środowiska, bazę sportową oraz możliwości organizacyjne przez poszczególne koła. W ramach naszej działalności prowadziliśmy popularyzację kultury fizycznej i turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Nasze działania kierowaliśmy przede wszystkim do mieszkańców gminy Dobra, ale braliśmy również udział w imprezach o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez ZZ LZS i inne podmioty" - mówił Andrzej Grochowski.

Członkowie GZ LZS w Dobrej brali udział m.in. w:
- Krajowej Spartakiadzie LZS w Spale
- Wojewódzkich Igrzyskach LZS w Resku
- Wojewódzkich Mistrzostwach LZS w piłce siatkowej
- turnieju piłki nożnej ERLE i LZS Dobra oraz Dobra Cup5
- ekstremalnych biegach przełajowych Wolf oraz Wataha
- inwazji morsów
- spływie kajakowym Drawą
- wyprawie turystycznej pn. Szlakami parków krajobrazowych Pomorza Zachodniego

"Najbardziej aktywne były koło LZS z Dobrej oraz LKT-S Podróżnicy z Mierzyna. Dziękuję wszystkim członkom i wolontariuszom za działalność w tak trudnym 2021 roku" - podsumował przewodniczący GZ LZS w Dobrej.

Delegaci jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie oraz bilans za 2021 rok.

Podstawowym celem GZ LZS jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem problemów środowiska wiejskiego, dzieci, młodzieży i dorosłych. Cel ten jest realizowany w oparciu o pomoc organów samorządowych oraz współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami. Gminne Zrzeszenie LZS w Dobrej realizuje to zadanie za pośrednictwem 8 kół LZS i 1 klubu: w Bezrzeczu, Buku, Dobrej, Dołujach, Łęgach, Skarbimierzycach, Stolcu i Wołczkowie oraz LKT-S w Mierzynie, zrzeszających łącznie 342 członków.

  • lzszebranie01
  • lzszebranie02
  • lzszebranie03
  • lzszebranie04

Kategoria: