Regulamin XX Wojewódzkich Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych LZS

LZS

Publikujemy regulamin XX Wojewódzkich Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych LZS. Igrzyska odbędą się 8 października 2022 r. na obiektach sportowych w Pyrzycach. Rozpoczęcie zawodów sportowych o godz. 10:30.

Prawo startu w igrzyskach mają zawodniczki i zawodnicy pełnoletni (urodzeni w 2004 roku i starsi). Każdy z zawodników startujących w Igrzyskach zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie uprawniające do startu w zawodach sportowych lub odpowiednie oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz dowód tożsamości z fotografią (w przypadku braku ww. dokumentu organizator może odmówić startu zawodnika w danej konkurencji).